Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Rodvínov číslo 1_2017.pdf

1.4.2017

Obecně závazná vyhláška Obce Rodvínov číslo 1_2016.pdf

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rodvínov

23.6.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006- závazná část ÚP Obce Rodvínov

 14.1.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

1.1.2013

 Obecně závazná vyhláška č.1 2016 o místních poplatcích.pdf

 

22.12.2015

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 1

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 2

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 3

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 4

1.7.2001

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení  zastupitelstva obce:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 

Jednací řád zastupitelstva obce Rodvínov

 

 

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

Kominíci:

Loukota st., Mosty - tel.: 602 483 455
Loukota ml. 606 614 878
Stejskal B., Samosoly 19 723 222 258
Švajner S., J. Hradec, Karlov 47 606 534 342
Zeman K., Horní Žďár 11 606 060 521

E.on - poruchová linka:

Elektřina - 800 22 55 77

Plyn - 1239

 

Svatební obřady v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Jindřiši

Obecní úřad Rodvínov nabízí možnost pořádat svatební obřady v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Jindřiši. Informace na tel. 724 195 012 nebo na starosta@rodvinov.cz

"Babinec"

"Babinec" se schází každou středu od 19 hodin v obecní knihovně v Rodvínově.

Hrnečky s motivy Rodvínova a Jindřiše:

Hrnečky s motivy Rodvínova a Jindřiše lze zakoupit na obecním úřadě.
Buclák střední s polepem stojí 69,- Kč, hrnek Šumava 79,- Kč, váza 90,- Kč, třetinka 103,- Kč.

 

Hrnečky Rodvínov.jpg

 

Kovový odpad:

Sběrným místem pro kovový odpad v obci Rodvínov je určena garáž Obecního úřadu Rodvínov, Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec.

Dovoz kovového odpadu ke garáži obecního úřadu je třeba den předem oznámit.

Kontakt : 724 195 012

Návštěvnost stránek

105991