Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet


Kategorie:


Rozpočet - rok 2008 v tis. Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy

3 950

4 836

Nedaňové příjmy

1 462

1 872

Kapitálové příjmy

880

3 113

Dotace

13 621,4

13 861

Celkem

19 913,4

23 682

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje

5 245

5 015

- školství

400

311,5

- kultura

166

101

- místní hospodářství

2 900

2 927,5

- státní správa a samospráva

1 779

1 675

Kapitálové výdaje

16 231

19 178

Celkem

21 476

24 193

     
Financování

1 563

511
     

Rozpočet na rok 2009 v tis. Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy

4 752

4 420

Nedaňové příjmy

1 373

1 439
Kapitálové příjmy

0

0
Dotace

10,6

185

     
Celkem

6 135,6

6 044

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje

5 868

4 617

- školství

370

315

- kultura , knihovna

93

110

- místní hospodářství

3 460

2 602

- místní správa a samospráva

1 798

1 429

- ostatní

128

142

- vypořádání dotací

19

19
Kapitálové výdaje

515

371

Celkem

6 383

4 988

 

Financování

248

-1 056

Rozpočet na rok 2010 v tis. Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy

4 453

4 220,05

Nedaňové příjmy

1 418

1 037,86

Kapitálové příjmy

0

89,80

Dotace

121,7

588,99
Celkem 5 992,7

5 936,7

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje

5 079,2

4 085,09

- školství

350

283,85
- kultura , knihovna

126

89,82
- místní hospodářství

2512

1 858,28
- státní správa a samospráva

1972

1 678,58
- ostatní

111

166,36
- vratka 8,2

8,2

Kapitálové výdaje

3 930 3 839,99
Celkem 9 009,2 7 925,08
Financování 3 016,5

1 988,38

Rozpočet na rok 2011 v tis. Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy 4 327,20

4 337,92

Nedaňové příjmy 1 412,50

1 416,27

Kapitálové příjmy 0

0

Dotace 96,835 258,72
Celkem 5 836,535

6 012,91

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje 5 062,034

4 005,76

- školství 315,- 343,17
- kultura , knihovna 125,- 149.39
- místní hospodářství 2 504,- 1 774,521
- státní správa a samospráva 1888,535 1 559,86
- ostatní 207,- 156,32
- vratka 22,499

22,499

Kapitálové výdaje

750,- 881,93
Celkem 5 812,034 4 887,69
Změna finančních prostředků 24,501

1 125,22

Rozpočet na rok 2012 v Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy 4 350 400,-

4 652 049,15

Nedaňové příjmy

1 612 800,-

2 012 734,26

Kapitálové příjmy 0

0

Dotace 0 425 350,-
Celkem 5 963 200,-

7 090 133,41

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje 5 330 235,-

5 282 595,04

- školství 362 000,- 318 218,-
- kultura , knihovna, sport 89 500,- 70 065,34
- místní hospodářství 3 108 410,- 2 952 219,33
- státní správa a samospráva 1 563 000,-

1 632 971,37

- ostatní 205 000,- 306 796,-
- vratka 2 325,-

2 325,-

Kapitálové výdaje

1 030 000,- 601 542,40
Celkem 6 360 235,- 5 884 137,44
Změna finančních prostředků - 397 035,-

1 205 995,97

Rozpočet na rok 2013 v Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy 4 648 200,-

5 613 715,61

Nedaňové příjmy

1 931 600,-

2 553 603,61

Kapitálové příjmy 0

0

Dotace 0 747 973,-
Celkem 6 579 800,-

8 915 292,22

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje 6 930 543,-

5 489 099,42

- školství 362 000,- 213 840,-
- kultura , knihovna, sport 108 400,- 93 409,52
- místní hospodářství 4 642 290,- 3 447 066,80
- státní správa a samospráva 1 554 000,-

1 571 958,80

- ostatní 255 000,- 153 383,82
- vratka 8 853,-

9 441,-

Kapitálové výdaje

1 080 000,- 2 610 619,29
Celkem 8 010 543,- 8 099 718,71
Změna finančních prostředků - 1 430 743,-

815 573,51

Rozpočet na rok 2014 v Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy 5 118 200,-

5 996 099,10

Nedaňové příjmy

2 387 000,-

2 481 087,87

Kapitálové příjmy 0

21 276,-

Dotace 0 2 577 655,-
Celkem 7 505 200,-

11 076 117,97

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje 4 369 647,-

5 557 001,73

- volný čas + zeleň 50 000,- 34 839,-
- kultura , knihovna, sport 277 200,- 101 663,48
- místní hospodářství 2 297 150,- 2 635 563,72
- státní správa a samospráva 1 509 500,-

1 622 434,08

- ostatní 220 000,- 1 417 831,89
- vratka 15 797,-

15 797,-

Kapitálové výdaje

4 700 000,- 2 505 511,88
Celkem 9 069 647,- 8 062 513,61
Změna finančních prostředků - 1 564 447,-

3 013 604,36

 

Rozpočet na rok 2015 v Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy 5 546 200,-

6 468 613,14

Nedaňové příjmy

2 363 100,-

2 811 568,31

Kapitálové příjmy 0

86 372,40

Dotace 0 13 690 733,44
Celkem 7 909 300,-

23 057 287,29

     
     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje 4 544 729,-

5 544 127,88

- volný čas + zeleň 22 000,- 32 434,-
- kultura , knihovna, sport 123 320,- 153 029,82
- místní hospodářství

2 449 850,-

3 252 185,44
- státní správa a samospráva 1 554 900,-

1 530 327,03

- ostatní 362 000,- 543 492,59
- vratka 32 659,-

32 659,-

Kapitálové výdaje

17 930 000,- 19 036 183,51
Celkem 22 474 729,- 24 580 311,39
Změna finančních prostředků - 14 565 429,-

-1 523 024,10

 

Rozpočet na rok 2016 v Kč

Příjmy

SR Skutečnost
Daňové příjmy 5 987 400,-

7 005 635,55

Nedaňové příjmy

2 580 600,-

2 507 475,31

Kapitálové příjmy 0,-

100 140,-

Dotace 0,- 523 108,-
Celkem 8 568 000,-

10 136 358,86

     

Výdaje

SR Skutečnost
Běžné výdaje 5 438 470,-

5 109 289,91

- volný čas + zeleň 527 000,- 53 750,56
- kultura , knihovna, sport 119 720,- 133 925,60
- místní hospodářství

2 865 550,-

2 752 588,42
- státní správa a samospráva 1 528 200,-

1 725 475,92

- ostatní 398 000,- 443 549,41
- vratka 0,-

0,-

Kapitálové výdaje

10 900 000,- 4 589 882,24
Celkem 16 338 470,- 9 699 172,15
Změna finančních prostředků - 7 770 470,-

437 186,71