Změna velikosti písma

Vyhlášky - archiv:

Název zrušené vyhlášky:

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obec Rodvínov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rodvínov

23.6.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006- závazná část ÚP Obce Rodvínov

 14.1.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.1 2016 o místních poplatcích.pdf

22.12.2015

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 1

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 2

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 3

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 4

1.7.2001