Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti

Zajímavosti

Možnost odebírání akuálních zpráv a postup nastavení

Stručná historie Rodvínova v datech

cca 1319 - založení obce

1570 - založení "rodínovských" rybníčků panských (z podnětu hejtmana Zelendara z Prošovic)

1611 - zabití studenta jezuického gymnázia Jiřího Stránského při potyčce "rodínovských sedláků"

1632 - škody za 150 zlatých a v J. Hradci za 1197 zlatých způsobené vojsky vedenými Coloradem, Adebrandinim, Pekingem

1691 - výpověď roboty občanů Rodínova městu J. Hradec

5. 7. 1742 - příjezd mladého pana Prokopa Vojtěcha Černína na hon jelenů okolo obce "Rodínova"

1797 - založení první školy pro děti, původní byla pouze v sousedním Jarošově nad Nežárkou

1877 - stavba nové školy (č. p. 10 a 34)

1898 - založení místního hasičského sboru

1907 - otevření a zprovoznění železniční zastávky (až dvacet let po otevření trati Veselí - Mezimostí - Jihlava)

1910 - při sčítání lidu bylo v obci zjištěno 118 Čechů a 110 Němců

1914 - stavba obecního chudobince (č. p. 50) s náklady 9.803,94 korun

1918 - ke konci války byl zrekvírován zvon z dřevěné zvonice na návsi, za roztavení zvonoviny na nábojnice do kanonů byla vyplacena náhrada obci ve výši 416 korun

1. 9. 1919 - přeměna dosavadní německé školy na českou

1921 - při dalším sčítání lidu bylo zjištěno v obci 58 bytových stran a 291 obyvatel (Čechů 261 a Němců pouze 30)

1921-1924 - probíhala výstavba obecních silnic

1922 - českobudějovický zvonař Rudolf Perner odlil v pořadí již druhý zvon do místní zvonice o hmotnosti 98,5 kg. Pořízení zvonu vyšlo na tehdejších 5.346 korun, ve sbírce bylo vybráno přes čtyři tisíce korun. Bohužel trvání zvonu zde trvalo pouze dvacet let, kdy byl i tento zvon během druhé světové války zrekvírován.

1924 - dosavadní název Rodínov byl úředně změněn na Rodvínov, tím odpadl i německý název obce Riedweis.

1924 - postavena nová hasičská zbrojnice

2. 2. 1925 - proběhla ustavující valná hromada Družstva pro rozvod elektrické energie. V září téhož roku začíná výstavba sekundární sítě s domovními přípojkami a transformátorem. Celkový náklad elekrizace činil 104.022,58 Kčs (poprvé se svítilo 21. 12. 1925).

1926 - počátek stavby nového železobetonového mostu přes Nežárku. Stávající dřevěný most již nevyhovoval potřebám obce. Kolaudace nového mostu proběhla 20. 5. 1927

1927 - na Píhale proběhla výsadba ovocných stromků

1929 - na železniční zastávce byla vystavěna nová čekárna

1929 - deset hasičských sborů z okolí Rodvínova se podílelo na velkém požáru způsobeným údery blesků, ve vsi byla pouze ruční stříkačka, která byla pro hašení nedostačující. Proto bylo rozhodnuto o nákupu nové motorové stříkačky.

1930 - opět sčítání lidu. V obci žije 295 obyvatel, z toho 276 Čechů a 19 Němců. Při zjišťování náboženské příslušnosti zde žilo 267 lidí římskokatolického vyznání, 4 lidé českobratrského vyznání, 8 lidí českomoravského vyznání a 16 lidí bez vyznání.

1931 - tehdejší ceny potravin: 100 kg žita stálo 135 Kčs, 1 kg vepřového masa 8 Kčs, 1 kg tvarohu 5 Kčs

1931 - přestavba hostince U Steinhauserů (nebo také U Petříků) č. p. 23 a zřízení nového divadelního sálu. Bylo zakoupeno divadelní jeviště, kde se již 21. února 1932 hrála Babákova veselohra Sňatkový podvodník.

13. 8. 1937 - velký požár u Fitzalů a Fischerů následkem blesku, zahynuli dva rolníci, následně poté byla pro hasiče zakoupena nová motorová stříkačka (tzv. "Šmejkalka")

1938 - zjištěna epidemie slintavky a kulhavky, nejvíce dobytka uhynulo u Samců (č. p. 1), Pufferů (č. p. 11), Ráftlů (č. p. 12), Steffalů (č. p. 13), Petříků (č. p. 28) a u Šalků (č. p. 55)

7. 11. 1938 - ve 21 hodin bylo pozorováno úplné zatmění měsíce, o den později v časných ranních hodinách zase pozorováno slabé zemětřesení

podzim 1939 - němec Eduard Puffer byl v Rodvínově dosazen jako vládní komisař, následně poté rozpustil obecní zastupitelstvo. Dojížděl za ním jeho bratr Jan Puffer (náruživý fašista a ředitel průmyslové školy ve Vídni). Na základě aktivity bratrů se k Němcům přihlásili další občané obce Bláha František, Kreuzer Vilém, Pfudl Václav a Füllsack Tomáš s rodinou. Jeho postup byl ale motivován snahou dosáhnout propuštění syna Karla, který byl odvlečen do koncentračního tábora.

18. 1. 1942 - byl zrekvírován v pořadí již druhý zvon z návesní zvoničky kvůli válečným účelům. Prý ale nikdy nebyl roztaven a dodnes by měl údajně být uschován v jednom ze skladů v německém Hamburku. Pro vysoký počet zvonů (cca 50 tis. ks.) a vysoké poškození většiny zvonů je dnes velice těžké místní zvon najít a identifikovat, pro údajné poškození je bohužel pro zvonění prakticky nepoužitelný.

28. 8. 1942 - zrušení české školy. Nacisté si tímto krokem slibovali přechod místních dětí z české školy do školy německé. Rodvínovští tomuto nátlaku nepodlehli a své děti poslali do českých škol v J. Hradci a Jarošově nad Nežárkou.

1. 4. 1945 (na Velikonoční neděli) - útok hloubkařů na osobní vlak č. 1705 z Veselí nad Lužnicí do Horní Cerekve. U mostu za rodvínovskou zastávkou byl vlak napaden letounem P - 51 Mustang. Zahynuli strojvedoucí lokomotivy Vojtěch Vondruška a topič Josef Němec (v důsledku opaření vařící vodou z prostřeleného kotle).

květen 1945 (květnové povstání) - oddíl SS v Rodvínově o 120 mužích. Osmého května oddíl odjel k Nové Bystřici, kde se nechal zajmout Rudou armádou.

29. 5. 1945 - došlo k vystěhování místních Němců. Obec opustili Eduard Puffer, Václav Pfudl, Jan Fitzal s rodinou a Tomáš Füllsack s rodinou. Jan Fitzal odešel do Německa, ostatní zůstali v Československu. František Bláha a Vilém Kreuzer zůstali v Rodvínově z důvodu smíšeného manželství.

léto 1945 - opětovné zřízení české školy

1947 - zřízení místního rozhlasu

1949 - byla zřízena družstevní prádelna, bylo založeno JZD

květen 1949 - po vydatných deštích došlo k protržení hráze rybníka Kalich u Kamenice nad Lipou, v Rodvínově došlo k zatopení tří domů

1953 - v budově obecní školy provedeno zvednutí krovu a půdní vestavba

1956 - výstavba kanalizace v obci (asi 500 metrů) a rekonstrukce zvoničky

1958 - byl zbořen Heřmánkův dům na návsi za potokem (dnes tu je parčík)

1960 - pod jeden Národní výbor došlo ke sloučení obcí Rodvínov a Horní Skrýchov, došlo k vybudování asfaltových silnic

13. 8. 1960 - povodeň v Rodvínově (větší než v r. 1949), zatopení tří domů

1961 - došlo ke sloučení JZD Rodvínov, Jindřiš a H. Skrýchov

1966 - vybudováno nové osvětlení obce

poč. 70. let - otevření nové silnice z Jindřichova Hradce na Jarošov nad Nežárkou. Nově bylo přemostěno Kanclovské údolí a provoz byl odkloněn lesem kolem samoty U Malíře, v místě rybníčku "U křížku" nová silnice přetnula původní, trasa se též vyhnula kopci u bramborárny vysokým náspem nové trasy. Kolem domů č. p. 54 (u Žiláků) a 55 (U Šálků) a kolem jarošovské pískárny byly stará cesta zcela zrušena a nahrazena dlouhou rovinkou. Stará silnice se dochovala na většině míst - směrem od J. Hradce přes kopec Kobylice, železniční přejezdy na Kanclově, statku č. p. 173 a kolem samoty U Malíře lesem až k lokalitě U křížku. Od hráze rybníka k ostré zatáčce na Horní Skrýchov zůstaly pouze nepatrné zbytky cesty. Na hrázi rybníka se dochoval kamenný kříž a u zatáčky na Skrýchov kamenná kaplička. Dále část staré trasy tvoří souběžná silnice od zatáčky na H. Skrýchov až po křižovatku u pily. Za novější silnicí pokračuje původní sjezd k býv. lihovaru (dnes bramboráně až do kopce po vjezd do areálu). Dále po zhruba 900 metrech je silnice zcela zrušená, pokračuje až od bývalé obalovny u jarošovské pískovny až do Jarošova. Zajímavostí stavby nové trasy je fakt, že projekt byl plánován již za druhé světové války, v lese od Kanclovského údolí (místě dnešního mostu) až po lokalitu "U křížku" byla trasa vyštěrkována a připravena, z projektu ale kvůli válce sešlo a uskutečnil se za více jak čtvrtstoletí. Byl tak vyřešen problém úzké cesty lemující staré stromy a ostrá zatáčka u mostu přes Nežárku nedaleko Kanclova, která již ke konci šedesátých let nevyhovovala tehdejší intenzitě dopravy. Dnes téměř nemyslitelná skutečnost.

10. 8. 1970 - začátek výstavby víceúčelového kulturního domu, základní kámen byl položen 9. listopadu

1971 - byla zakoupena nová hasičská stříkačka

1971 - založení parčíku na návsi (tehdy vysazeno 10 ks sakur, 80 ks růží, 1 ks smuteční vrba, 5 ks zlatý déšť a 5 ks stříbrných smrků) pro zajímavost do dneška se udržel pouze zlatý déšť

1972 - ukončení stavby víceúčelového kulturního domu (ukončení akce "Z"), vzápětí navazuje stavba sálu, náklady na výstavbu domu činily 1.950.000 Kčs

1972 - byl zbořen dům v zatáčce u "Fischerovy špajzky" č. p. 20 (Sigidova chalupa) která stála v zatáčce mezi Petříkovou a Fischerovou chalupou a byla zbořena kvůli rozšíření vozovky, která byla v tomto místě velice úzká a větší automobil či traktor tu měl problém projet. Kamenný kříž byl posunutý blíže ke štítu Petříkovy chalupy.

15. 6. 1974 - první vítání novorozenců v obci

18. 10. 1974 - slavnostní kolaudace nového sálu. V příštích letech byl sál hojně využíván k pořádání různých zábav a ve své době to byl největší sál v širokém okolí, než byl otevřen sál na Jitce v Otíně. Proto sem jezdilo i hodně lidí z J. Hradce

1976 - byla započata elektrizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava, k ukončení prací došlo v květnu 1980

1977 - kvůli malému počtu dětí skončila obecní škola

1980 - manželé Josef a Kateřina Pundovi z č. p. 36 oslavili diamantovou svatbu

1. 9. 1982 - otevření nové mateřské školky (č. p. 93) pro třicet dětí, z prostředků Jednotného zemědělského družstva byly uvolněny náklady na stavbu školky ve výši 1,5 mil. Kčs

od 15. 9. 1984 - zavedení popelnic, které se od této doby jednou týdně vyváží dodnes

24. 6. 1986 - počátek výstavby obecního vodovodu a odlesnění některých míst (např. na Píhale). Do konce roku byl vybudován rozvodný řád elektřiny a výtlačný řád od vodního zdroje u Svážnice až k vodojemu na Píhale. Celkem bylo v akci "Z" odpracováno 2 903 hodin a stálo to kolem 500 tis. Kčs.

1987 - Povodí Vltavy provedlo rozsáhlé práce na regulaci toku Nežárky. Ta byla započata pod Vybíralovou udírnou a končila u Samcovy stráně. Velké změny byly provedeny pod sálem kulturního domu, kde byl odstraněn meandr a tok byl napřímen. Celý úsek byl po obou březích zbaven všech stromů a keřů, vodní koryto bylo prohloubeno a břehy byly zpevněny lomovým kamenem a hrubým štěrkem. Zároveň bylo upraveno koryto návesního potoka "Pachlík" od Bílkovy a Mlčuchovy sádky, kde část potoka byla svedena do potrubí pod silnicí. Kamenné patníky byly nahrazeny od Mlčuchovy chalupy (č. p. 15) až k Viktorínům (č. p. 10) železným zábradlím. Byl dokončen obecní vodojem na kopci Píhal a hlavní rozvodný řád po celé obci. Celkem bylo odpracováno 6 100 hodin a vynaložená částka činila 1.000.027 Kčs.

1987 - s úpravou koryta také zmizely některé stavby v obci. V letech 1986 - 87 zmizely z povrchu zemského stodola, sýpka a kravín u Samců (č. p. 1), na jejímž místě byla později vystavěna slepá ulice se třemi rodinnými domky. Také byla zbořena Petříkova (Steinhauserova) hospoda č. p. 23. Na místě hospody vyrostl za několik let rodinný dům.

1988 - dokončeny práce na obecním vodovodu, bylo odpracováno 7 787 hodin, částka byla 2,6 mil. Kčs, kolaudace proběhla až 28. 4. 1989

1988 - v další akci "Z" dokončena přístavba sálu u parkoviště pod kulturním domem, první akcí byla členská schůze družstva 26. února

1991 - byla zrušena mateřská školka, Rodvínovské a Jindřišské děti přestoupily do školek do Jarošova nad Nežárkou, Jindřichova Hradce a Dolní Radouně. Objekt školky byl následně přebudován na továrnu součástek pro elektroniku, v současnosti slouží objekt jako truhlářská dílna.

1993 - obec převzala do svého majetku vodovod a lesy

1993 - konec zábav v sále kulturního domu, v následujících letech objekt sloužil jako továrna na výrobu obuvi a poté jako prodejna koberců a PVC, což vydrželo do roku 2018

jaro 1997 - pro havarijní stav byl položen k zemi dřevěný sušák na hadice, nový vyrostl z druhé strany hasičské zbrojnice z betonových sloupů a vrchní kovové konstrukce

1998 - výměna starých dřevěných prvorepublikových sloupů vysokého napětí 22 kV za sloupy betonové s vrchní kovovou konzolí směřujících od hlavního vedení za pilou až ke konečnému transformátoru u staré školy

1999 - provedena plynofikace obce nákladem 4,5 mil. Kč firmou Gasmont Pardubice

2000 - došlo k opravě hasičské zbrojnice (oklepání zvětralé omítky a naštukování)

srpen 2002 - povodně po celé ČR, byl zatopen dům u Petříků a stodola u Viktorínů. Podle vodočtu vystoupala voda na výšku 200 cm (přitom průměr činí celoročně 35 cm). Velké škody však při povodních nevznikly.

2004 - zřízení webové adresy

www.rodvinov.cz

podzim 2004 - demolice domku bývalé Bláhovy pazderny č. p. 41, na místě vyrostl dům vzhledově připomínající původní objekt

jaro 2005 - opětovná rekonstrukce zvoničky (nové opláštění) provedená p. Ludvíkem Vybíralem

červen 2006 - byla zrušena nepřetržitá služba na vlakové zastávce a prodej jízdenek, došlo ke zrušení všech mechanických závor (ovládaných na místě i dálkově) a na všechny přejezdy byly instalovány plastové blikače typu AŽD 97. Stejný osud potkal téhož roku i zastávky v Bednárci (10/2006), Bednárečku (12/2006) a odboček úzkokolejky Kanclov a Dolní Skrýchov. Všechny přejezdy a veškeré zabezpečovací zařízení na trati je nyní ovládáno počítačem na dálku výpravčím z Jindřichova Hradce pomocí nově položeného kabelu.

2007 - rozhodnutím MěÚ v J. Hradci byla zkolaudována čistírna odpadních vod v částce větší než 7,2 mil. Kč. Byla zhotovena i část kanalizace v nákladu 4,2 mil. Kč.

duben 2008 - provedena oprava střechy kulturního domu

2011 - díky činnosti místních žen jsou obnoveny každoroční masopusty v obci a pořádání dětských dnů

říjen 2013 - v Rodvínově a Jindřiši je instalován bezdrátový rozhlas

jaro 2014 - zbořena zděná čekárna autobusové zastávky u pily, nahrazena novým přístřeškem z plexiskla

září 2014 - Parlament ČR udělil obci Rodvínov obecní znak a obecní vlajku. Zároveň byla obci přidělena dotace 12 mil. Kč na stavbu nové autobusové točny v zatáčce u Samců a na opravu místních komunikací do Jindřiše a Matějovce. Obec rovněž získala dotaci na zateplení budovy Obecního úřadu.

9. 10. 2014 - došlo k výměně transformátoru u staré školy, téhož dne byly nově připojeny domy po levé straně ulice směrem k žel. zastávce novými zemními přípojkami a byly zrušeny přípojky vzdušné. Od září také probíhá oprava chodníků v obci.

březen 2015 - firmou SWIETELSKY byly započaty práce na výstavbě autobusové točny a rekonstrukce místních komunikací do Matějovce a Jindřiše, probíhají rovněž práce na zateplení kulturního domu

léto 2015 - dokončení všech na jaře započatých stavebních úprav v obci - nové asfalty do Jindřiše a Matějovce, stavba točny a zateplení kulturního domu

16. - 18. srpen 2015 - zvonařem Michalem Votrubou z Myslkovic u Soběslavi byl odlit v pořadí již třetí zvon do místní zvonice přímo na návsi před zraky místních občanů obce i ostatních přihlížejících, samotné vysvěcení a zavěšení zvonu je naplánováno na 24. říjen 2015

září 2015 - druhá etapa opravy chodníků v obci, a to chodníku od horního transformátoru k č. p. 95, a chodníku kolem domu č. p. 28 (u Petříků) včetně rekonstrukce kamenného kříže a osazení nových kamenných sloupů pod křížem

24. říjen 2015 - došlo ke slavnostnímu vysvěcení nového zvonu vikářem Ivo Valáškem, akci doprovázel výstup Jarošovské krojové družiny a pěveckého sboru YMCA Jakoubek. Zvon byl zavěšen a od tohoto dne rodvinovská zvonice po 73 letech, 9 měsících a 6 dnech opět vyzvání denně ve 12 a 19 hodin.

Jan Steinhauser, malíř

Jan Steinhauser, malíř, nar. 30.4.1795 v Rodvínově u Jindřichova Hradce, zemřel 15.4.1867 v Jindřichově Hradci. Studoval AVU v Praze u profesora Berglera. Věnoval se hlavně restaurování a malbě kostelních obrazů. Jeho obrazy jsou v různých kostelích Jindřichohradecka. Tuto známou osobnost dodnes připomíná letní sídlo U Malíře, kde žil i zemřel.