Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obec Rodvínov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška Obce Rodvínov číslo 1_2017.pdf

1.4.2017

Obecně závazná vyhláška Obce Rodvínov číslo 1_2016.pdf

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rodvínov

23.6.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006- závazná část ÚP Obce Rodvínov

 14.1.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

1.1.2013

 Obecně závazná vyhláška č.1 2016 o místních poplatcích.pdf

 

22.12.2015

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 1

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 2

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 3

1.7.2001

Vyhláška Obce Rodvínov č.1/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci - str. 4

1.7.2001

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení  zastupitelstva obce:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

 

Jednací řád zastupitelstva obce Rodvínov

 

 

 

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

Info - komunální odpad 2020

Na staré známky bude odvoz zajištěn do konce února 2020. 

Poplatek činí 480,- Kč.

E.on - poruchová linka:

Elektřina - 800 22 55 77

Plyn - 1239

Svatební obřady v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Jindřiši

Obecní úřad Rodvínov nabízí možnost pořádat svatební obřady v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Jindřiši. Informace na tel. 724195012 nebo na starosta@rodvinov.cz

"Babinec"

"Babinec" se schází každou středu od 19 hodin v obecní knihovně v Rodvínově.

Hrnečky s motivy Rodvínova a Jindřiše:

Hrnečky s motivy Rodvínova a Jindřiše lze zakoupit na obecním úřadě.
Buclák střední s polepem stojí 69,- Kč, hrnek Šumava 79,- Kč, váza 90,- Kč, třetinka 103,- Kč.

 

Hrnečky Rodvínov.jpg

 

Kovový odpad:

Sběrným místem pro kovový odpad v obci Rodvínov je určena garáž Obecního úřadu Rodvínov, Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec.

Dovoz kovového odpadu ke garáži obecního úřadu je třeba den předem oznámit.

Kontakt : 724 195 012

Návštěvnost stránek

126352