Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky:

Právní předpisy obce Rodvínov jsou zveřejněny na internetu ve "Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů". Webové stránky jsou pod odkazem: https://sbirkapp.gov.cz (dle § 5 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím).

Název platné vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 3.6.2021

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

1.4.2020

Obecně závazná vyhláška Obce Rodvínov číslo 1_2017 - základní školy.pdf

1.4.2017

Obecně závazná vyhláška Obce Rodvínov číslo 1_2016 - mateřské školy.pdf

 

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Rodvínov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rodvínov

23.6.2015

 

Archiv vyhlášek:

 

Důležité zákony:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 

Usnesení  zastupitelstva obce:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

 

  

Jednací řád zastupitelstva obce Rodvínov